Wyndham Camphor Tree


Location
Zhangshu

Year
2021-1

Client
Zhangshu Cultural Tourism Investment Group

Area
Jiangxi Province-Zhangshu City